Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

I forbindelse med vores låsearbejde og til brug ved fakturering, indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Modtager vi ikke disse oplysninger, kan vi ikke udføre vores arbejde korrekt. I tilfælde af manglende betaling vil dine oplysninger kunne videregives til advokat, inkassobureau eller tilsvarende instans.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert i henhold til Persondataloven, og gemmer dine oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, slettes.

Den dataansvarlige er indehaver af Albertslund & Bays Låseservice, Johnny Hjort. Du kan kontakte den dataansvarlige, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du vil gøre indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende, ligesom vi heller ikke samkører vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. For at sikre at uvedkommende kan få adgang til dem og deres data, er computerne placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling kræver det, opdaterer vi vores oplysninger om persondata. Det vil i det tilfælde fremgå af hjemmesiden, at vilkårene er ændret.